RÓLUNK VIZSGÁZÓKNAK NYELVTANÁROKNAK VIZSGAHELYEKNEK KAPCSOLAT
NYELVTANÁROKNAK
 
A telc nyelvvizsgarendszerben az összes írásbeli feladat és a hallás utáni szövegértés értékelése a frankfurti központban történik. A szóbeli vizsga beszédkészség részének értékelését pedig érvényes telc engedéllyel rendelkező szóbeli vizsgáztatók végzik Magyarországon a vizsga helyszínén. A vizsgáztatók képzése folyamatos, évente legalább egy alkalommal interaktív osztálytermi képzés keretében zajlik.
 
telc vizsgáztató csak az lehet, aki rendelkezik nyelvtanári diplomával, legalább hároméves tanítási gyakorlattal, és teljesítette a vizsgaközpont által szervezett képzés követelményeit. A vizsgáztatók képzése a telc gGmbH szakmai elvei, az Akkreditációs Kézikönyv szabályai és az érvényben levő 137/2008 (V. 16) kormányrendelet 8. §) g) pontban meghatározottak alapján történik.
 
Az alapképzést minden esetben a telc frankfurti vizsgaközpontja vagy az általa kiképzett magyar trénerek tartják Magyarországon.
 
A képzés tematikája:
  • Közös Európai Referenciakeret (KER) megismerése
  • A telc nyelvvizsgarendszer és annak a KER-hez való illeszkedése
  • Mérés és értékelés, a telc nyelvvizsgarendszer módszertana, értékelési szempontok, szintleírások
  • A telc nyelvvizsgarendszere és szabályzata – A vizsga lebonyolításának rendje
  • A KER szintjeinek egységes értelmezése és alkalmazása
  • Vizsgáztatói magatartás/etika
Az alapképzés 25–30 órás.
 
A képzést megelőzően a familiarizációs szakaszban a résztvevők egyéni felkészülés keretében tanulmányozzák a KER-szinteket, a szintleírást 10 órában. A standardizált értékelési készség kialakításához további gyakorlásra nyújt lehetőséget a KER-Online felülete. Ez a magyar fejlesztésű honlap gyakorlati példákon keresztül a KER szintleírásainak megismeréséhez nyújt segítséget vizsgáztatóknak, nyelvtanároknak, nyelvtanulóknak egyaránt.
A leendő vizsgáztatók a tananyag elsajátítását egy online teszt kitöltésével igazolják a telc Campus felületén.
 
A képzés gyakorlati részében a KER-ben meghatározott B1-B2-C1 szintű vizsgák kerülnek feldolgozásra. A leendő vizsgáztatók szóbeli teljesítménymintákat elemeznek, és az értékelésüket összevetik a standardizált értékeléssel, majd észrevételeiket, kérdéseiket közösen megvitatják. A vizsgáztatók a szóbeli vizsga lebonyolítását is megtanulják, elmélyítik tudásukat a vizsgáztatói etikáról, attitűdről, megismerkednek a standardizált utasításokkal a nyelvvizsga egységes lebonyolítása érdekében.
 
A résztvevők képzése egy, a tanfolyam anyagán alapuló 90 perces online záróteszt letételével fejeződik be. A sikeres teszttel a vizsgáztatók igazolják, hogy megértették és elsajátították a telc vizsgáztatás szabályzatát és értékelési rendszerét, és 1 évre megkapják a telc gGmbH vizsgáztatói engedélyét. A vizsgáztatói engedély ezt követően B1/B2 és C1 szinteken jogosítja fel a vizsgáztatót nyelvvizsgák lefolytatására.
 
Aktualizáló tréning
 
Minden vizsgáztatónak kötelező évente egy alkalommal „Aktualizáló továbbképzésen” is részt venni a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 8.§ g) pont értelmében. Ez a képzés az előfeltétele annak, hogy a vizsgáztató felkérést kapjon vizsgáztatásra. Az alapképzést követően 12, illetve 24 hónap elteltével a vizsgáztatók online aktualizáló képzés keretében hosszabbíttathatják meg vizsgáztatói engedélyüket. 36 hónap elteltével a vizsgáztatóknak egy újabb műhelyfoglalkozás keretében biztosított képzésen kell részt venniük.
 
Az aktualizáló képzés szakaszai:
 
Illusztráció – standardizált szóbeli teljesítményminták a KER szintek illusztrálására
Gyakorlás – KER skálák illesztése, vizsgaszint leírások azonosítása
Értékelés – A vizsgaminták egyéni értékelése, az értékelések megindokolása
 
Minden olyan vizsgáztató, aki az előző év során az adott célnyelven vizsgáztatott a telc vizsgarendszerben, jogosult vizsgaengedélyének megújíttatására.

© 2019 telc Hungary