RÓLUNK VIZSGÁZÓKNAK NYELVTANÁROKNAK VIZSGAHELYEKNEK KAPCSOLAT
VIZSGAJELENTKEZÉS
 
A 182/2009. (IX.10) Kormányrendelet 3§ 1. bekezdés alapján) nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet.
 
A telc nyelvvizsgára 32 nappal a vizsgaesemény előtt kell jelentkezni. Minden vizsgaidőpont megtalálható a Vizsgaközpont honlapján. A vizsgajelentkezés a Vizsgaközpont honlapjának jelentkezési felületén online módon történik. Az online jelentkezés regisztrációból és jelentkezésből áll. Online jelentkezés esetében a banki átutalással történt vizsgadíj befizetését igazoló bizonylatot fel kell tölteni az online jelentkezési felületre. Ha a vizsgadíj befizetése a jelentkezési határidő lejártáig nem történik meg, a jelentkezés automatikusan törlődik.
 
A vizsgadíjak egy összegben kell befizetni, részletfizetésre nincs lehetőség.
 
Jelentkezéskor a vizsgázónak minden esetben nyilatkoznia kell arról, hogy a telc Hungary Nyelvvizsgaközpont Vizsgaszabályzatát és Adatkezelési Tájékoztatóját elolvasta, és tudomásul vette. Ezen nyilatkozatok szintén a jelentkezés és a vizsgázás feltételei közé tartoznak.
 
Amennyiben a vizsgázó nevét hibásan tüntetjük fel, új nyelvvizsga-bizonyítvány kerül kiállításra. Amennyiben a névelírás a vizsgázó hibájából adódik, a bizonyítvány cseréje különeljárási díj ellenében történik (lásd ’Különeljárási díjak’). Amennyiben az elírás a Vizsgaközpont által elkövetett adminisztrációs hibából adódik, az új bizonyítvány kiállítása a vizsgázó számára térítésmentesen biztosított.

© 2020 telc Hungary